Wiadomości

W KPP w Lipnie odbyła się konferencja poświęcona trudnym interwencjom Policji

Data publikacji 22.06.2022

Podejmowanie czynności w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi było tematem konferencji, zorganizowanej przez policjantów wczoraj (21.06.2022) w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie. Każda interwencja niesie ze sobą ryzyko, ale gdy funkcjonariusze mają do czynienia z osobą z różnych względów zaburzoną, jest ono zwielokrotnione i wymaga szczególnej ostrożności w działaniu. O tym jak prowadzić takie interwencje i jak współpracować przy tym z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi dyskutowali policjanci i zaproszeni goście.

Lipnowska komenda zgromadziła liczne gremium osób, które z racji wykonywanych przez siebie zawodów często mogą zetknąć się z osobami zaburzonymi. Zaburzenia te mogą być wywołane bardzo różnymi czynnikami, poczynając od silnego wzburzenia poprzez alkohol, używki, choroby psychiczne, przyjmowane leki i wiele jeszcze innych czynników, które mogą wpływać na aktualny stan psychiczny osoby. Bezpośrednia interakcja z takimi osobami jest o tyle trudna, że nie ma jednolitego wzoru zachowania, za pomocą którego można jednoznacznie ustalić, jakimi zaburzeniami dotknięta jest dana osoba a sam przebieg interwencji może mieć niezwykle dynamiczny i zaskakujący charakter.

 W tym celu policjanci przygotowali prezentację multimedialną i prezentację używanych najczęściej technik interweniowania, aby przybliżyć przybyłym ten trudny temat ze strony interwencji policyjnych. Wśród mundurowych na konferencji obecna była Komendant Powiatowy Policji w Lipnie młodszy inspektor Anna Kochowicz, kadra nadzorcza jednostki oraz policjanci pionu prewencji. Podmioty zewnętrzne, które przyjęły zaproszenie do udziału w rozmowach reprezentowali Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie Pan sędzia Przemysław Kępiński, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Lipnie Pani prokurator Janina Wilińska, Pani Anna Szcześniak i Pan Tadeusz Łukaszewski z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy lipnowskim sądzie, strażnicy miejscy Pani Klaudia Ciarkowska i Pan Piotr Ożdżyński, Lekarz Pierwszego Oddziału Psychiatrycznego w Lipnie Pan Sławomir Sadowski, Zastępca Koordynatora Zespołów Wyjazdowych Pan Przemysław Jankowski, Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie Pani Barbara Danielecka, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Pani Anna Mazur, oraz Pani Wioletta Wieczorek z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie.

Przeprowadzona prelekcja, a potem konferencja z wymianą doświadczeń i ustaleniem wspólnych zasad postępowania dotyczyły wczesnego rozpoznawania, a następnie prowadzenia postępowania wobec osób z zaburzeniami. Policjanci przedstawili także przykłady tragicznych w skutkach interwencji wobec takich osób. Wskazali na bariery komunikacyjne, które mogą wystąpić podczas kontaktu z osobą zaburzoną i sposoby prowadzenia z nią rozmowy. Szczególną uwagę zwrócono wyznaczenie i osiągnięcie celu interwencji i ostrożność w doborze technik i taktyk oraz używanych środków przymusu bezpośredniego. Podkreślono konieczność szczególnej współpracy ze służbami medycznymi podczas przebiegu takich interwencji i zwrócono uwagę na jak najkrótszy czas stosowania technik obezwładniających używanych w przypadkach osób agresywnych i pobudzonych, mogących stwarzać zagrożenie dla siebie lub osób postronnych.

Obecny na miejscu policyjny Instruktor Technik i Taktyk Interwencji młodszy aspirant Adrian Michalski przygotował krótki pokaz prawidłowego wykonywania technik, które mogą być skuteczne podczas obezwładniania osoby agresywnej. Podczas demonstracji zwracał szczególną uwagę na prawidłowość i czas stosowania technik minimalizujący ryzyko negatywnych konsekwencji dla osoby obezwładnianej.

Ostatnią częścią konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń uczestników spotkania, mająca na celu jeszcze lepszą współpracę różnych podmiotów na omawianym polu.

 • Pani komendant wita przybyłych na konferencję
 • policjantki podczas prelekcji
 • policjantka prowadzi konferencję
 • zaproszeni goście
 • zaproszeni goście
 • policjanci
 • poicjanci
 • prezentacja instruktora technik i taktyk interwencji
 • policjanci demonstrują prawidłowa technikę obchwytu szyi
 • policjanci prezentują technikę unieruchomienia osoby pobudzonej
 • policjanci
 • rozmowa policjantów z gośćmi
Powrót na górę strony