Wiadomości

„Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego” – podsumowanie debaty społecznej

Data publikacji 28.10.2022

W Świetlicy Wiejskiej w Kikole, odbyła się wczoraj (27.10.2022) debata poświęcona bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mieszkańców powiatu, do wspólnej dyskusji zaprosił Komendant Powiatowy Policji w Lipnie mł. insp. Anna Kochowicz. Po prezentacjach przygotowanych przez ekspertów, nastąpiła dyskusja na temat bieżących spraw mających realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

Zgodnie z zapowiedzią wczoraj, w Świetlicy Wiejskiej w Kikole, odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym jego niechronionych uczestników. Po powitaniu przybyłych gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie mł. insp. Annę Kochowicz, nastąpiła część pierwsza debaty, w której przedstawiono prezentacje dotyczące bezpieczeństwa.  Prelegentami byli Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego lipnowskiej komendy podkom. Wojciech Piotrowski, referent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii sierż. Agnieszka Romańska oraz Dyrektor Oddziału w Kikole Kujawskiego Banku Spółdzielczego Anna Kosz. W drugiej części debaty głos zabrali zaproszeni goście Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie Jarosław Skrzyniarz, Kierownik Biura Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Paweł Znaniecki i radny Gminy Kikół Andrzej Spytek. W trzeciej części debaty odbyła się dyskusja poświęcona bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego, której podsumowaniem są następujące wnioski:

- Konieczna jest wieksza dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego (w wieku szkolnym) ze strony rodziców . Dzieci często wysadzane są z prywatnych pojazdów w pobliżu szkoły, przy drodze, w pośpiechu, z lekceważeniem zasad bezpieczeństwa, kiedy np. muszą same przejść między innymi autami przez drogę.

- Wpłynął wniosek dotyczący odpowiedniego organizowania objazdów w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego na trasie krajowej nr 10.

- Konieczność zorganizowania spotkania z policjantem dla rodziców mających dzieci w wieku szkolnym w celu zwrócenia uwagi na większą dbałość o wyposażenie dzieci w elementy odblaskowe i odpowiednie oświetlenie ich jednośladów, którymi często przyjeżdżają do szkoły.

- Złożenie przez Policję kolejnego wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o modernizację przejścia dla pieszych w Kikole przez drogę krajową nr 10 i zainstalowanie na tymże przejściu świateł drogowych.

  • Powitanie gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie
  • prelekcja policjanta
  • prelekcja policjantki
  • prelekcja dyrektor banku
  • przemowa wójta
  • przemowa Pani komendant
Powrót na górę strony