Wiadomości

Policjanci wyjaśniali uczniom z Wichowa zapisy ustawy o ich wspieraniu i resocjalizacji

Data publikacji 13.11.2023

Kim jest w świetle prawa nieletni i czy odpowiada przed prawem, to temat, który policjanci omówili podczas lekcji z uczniami z Wichowa. Funkcjonariusze wyjaśniali zapisy Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich i ich karną odpowiedzialność.

Objawami, które mogą niepokoić są według Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich te, które naruszają zasady współżycia społecznego. Będą do nich należeć także czyny zabronione czy systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego. Ten katalog jest długi, bo znajdują się w nim również różnego rodzaju używki a także uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych czy żebranie. Tak często dziś spotykane, używanie słów nieprzyzwoitych czy przemocy także powinno zostać zauważone odpowiednio wcześnie, bo naruszają zasady współżycia społecznego.

Młodzi powinni pamiętać, że nie ma tak zwanych bezpiecznych narkotyków czy „dopalaczy”. Wszystkie uzależniają, a nawet mogą zabić.

Kolejnym omówionym tematem była cyberprzemoc. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w sieci przez prześladowanie, obrażanie, zastraszanie, wyśmiewanie się, podszywanie się pod kogoś, włamywanie się na cudze konta czy publikowanie oraz rozsyłanie filmów, które kogoś ośmieszają. Bezprawne użycie cudzego wizerunku stanowi naruszenie dóbr osobistych. W sytuacji, kiedy poprzez działania o znamionach cyberprzemocy doszło do wyrządzenia szkody osobistej, pokrzywdzony może dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej.

Powrót na górę strony