Wiadomości

Wspólna służba policjantów z Inspektorami Ochrony Środowiska

Data publikacji 21.02.2024

Policjanci wraz z inspektorami ochrony środowiska podejmują wspólne działania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku. Wspólne służby oparte są na mocy porozumienia zawartego w 2021 roku między Komendantem Głównym Policji a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Dzisiaj połączone służby pełniły taką wspólną służbę na krajowej dziesiątce, kontrolując transporty odpadów.

Do najważniejszych obszarów w zakresie wzajemnej współpracy policjantów z inspektorami ochrony środowiska należą zwalczanie przestępczości środowiskowej poprzez wzajemną wymianę informacji w toku prowadzonych własnych działań wykrywczych, organizowanie krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć angażujących obok Policji i GIOŚ także inne służby i instytucje w przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, czy działania prewencyjno – kontrolne. Takie właśnie działania odbyły się dzisiaj (21.02.2024) na krajowej dziesiątce w powiecie lipnowskim. Policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wraz z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska kontrolowali pojazdy przewożące odpady.

Policjanci kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia ładunku, a inspektorzy legalność przewożenia odpadów. W sumie skontrolowano 14 pojazdów ciężarowych. Na szczęście nie wykryto nieprawidłowości.

 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjant sprawdza trzeźwość kierującego
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska sprawdzają dokumenty kierującego
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • policjanci z inspektorami ochrony środowiska kontrolują pojazdy ciężarowe
 • inspektor ochrony środowiska przy radiowozie
Powrót na górę strony