Wybrane aspekty profilaktyki społecznej

Wybrane aspekty profilaktyki społecznej

Data publikacji 18.09.2015

Nasze działania w zakresie profilaktyki społecznej należy postrzegać jako przedsięwzięcia charakteryzujące się stałym poszukiwaniem i realizacją efektywnych form i metod pracy prewencyjnej, przy uwzględnieniu występujących i przewidywanych zagrożeń. Działania te poprzedzone są właściwym określeniem obszarów, kierunków i sposobów realizacji zadań. Naszym bardzo ważnym założeniem jest usprawnienie partnerskiego współdziałania Policji za społeczeństwem na zasadzie - razem - możemy więcej i skuteczniej.

 

  Główne cele działań pofilaktycznych:

 

·         zmniejszenie przestępczości;

·         ograniczenie przestępczości nieletnich;

·         ograniczenie skutków patologii społecznych;

·         zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;

·         podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości życia;

·         stworzenie Bezpiecznych Miast (gmin, osiedli, rejonów) do prowadzenia działalności gospodarczej i życia społecznego;

·         wykształcenie w społeczeństwie odruchów poszanowania prawa poprzez reakcję na najprostsze przejawy demoralizacji młodzieży, chuligaństwa i brutalności na ulicy;

·         wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczających w chronionych obiektach;

·         nawiązanie stałej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wypracowania i wdrażania strategii zapobiegania przestępczości;

·         budowa wzajemnego zaufania i więzi społecznych;

·         zrozumienie dla pracy Policji wśród społeczeństwa;

·         poprawa wizerunku policjanta w społeczeństwie;
 

 

W ramach profilaktyki społecznej tworzymy programy w odniesieniu do konkretnych zagrożeń. Do ich realizacji zapraszamy podmioty pozapolicyjne i to nie tylko działające w obszarze bezpieczeństwa zainteresowany - zarówno osoby fizyczne jak i instytucje. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł w zakresie poprawy bezpieczeństwa naszego powiatu będzie godny uwagi!

 

Powrót na górę strony